Forskningsprojekt ska studera robotteknik inom äldrevården

Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning ska, som en av de första kommunerna i Sverige, installera och utvärdera en intelligent dusch. Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ska studera hur den nya tekniken upplevs och tas emot bland personal och boende i servicehem.

Deluxe Vericom – nytt växande Compare-företag i framkant!

Med kunder som National Football League, English Premier League och Esports league jobbar Deluxe Vericom med rörlig bild live/on-demand, livesport, broadcast, video-on-demand och digital cinema -  24 timmar om dygnet  7 dagar i veckan med hela världen som spelrum.