Compis bjuder in till löparkvällar i samarbete med KMTI

Efter semestrarna är det säkert många av oss som vill ha lite inspiration att komma igång med löpträningen igen inför hösten. Därför anordnar Compares fritidsförening Compis tre löparkvällar i september i samarbete med KMTI.

Tisdag 6 sep: Föreläsning kombinerad löpteknik och pulsträning

Offentlig sektor vill stimulera innovation genom en ny samverkansplattform

Igår samlades modellutvecklingsteamet i NDHC för att diskutera lösningar på identifierade problem och utmaningar för effektivt införande av digitaliserade välfärdstjänster i offentlig sektor. Resultatet av den två timmar långa workshopen blev en önskan om en fysisk och digital plattform för att stimulera och implementera nya lösningar och innovationer inom offentlig sektor. 

Kontaktperson: 

Näringslivet vill hitta en plattform för att samverka med offentlig sektor

Efter många möten, seminarier och workshops med representanter från näringslivet, har det framkommit att behovet av att samverka med offentlig sektor är stort. Långa ledtider och mycket pengar försvinner idag kring upphandlingsförfarandet och både kommun, landsting och ICT-företagen i regionen är ense om att samarbetet skulle kunna förbättras om man hittade gemensamma arenor att träffas på för att diskutera behov och lösningar.

Förstärkt forskning om datasäkerhet och integritet på nätet

Med en ny professor förstärker datavetenskap vid Karlstads universitet ytterligare sin spetsforskning inom datasäkerhet och integritet på nätet. Melanie Volkamer arbetar bland annat för att göra säkerhet på nätet mer användarvänligt. 

- Många gånger så hämmar datasäkerheten användbarheten. Alltså, ju säkrare det är desto mindre användbart. Därför tittar vi på hur datasäkerhet görs mer användbart ur ett användarperspektiv, berättar Melanie Volkamer.

Tieto talade om internt innovationsarbete på Compare-lunch

Lars Ragnarsson, Tieto, gav under fredagens Compare-lunch inspiration om hur de har jobbat inom Tieto med "start-up företag i företaget", att gå från ide till handling och leverera ett resultat som bidrar till hela företagets utveckling.