Suzuki gasar med Ipeer Hosted VMware-moln

Suzuki Nimag Sverige har valt cloudleverantören Ipeer inom Cygate som driftspartner för sin webbplats. När webben blir en allt viktigare hub i marknadsföringen har bilföretaget valt Ipeers prisbelönta Hosted VMware-moln för ökad tillförlitlighet, snabbhet och flexibilitet. Webbplatsen suzukibilar.se flyttade in i juni och sajten har blivit betydligt snabbare. 

LearningWell breddar sin verksamhet

LearningWell West har traditionellt varit starka inom avancerad utveckling, test och testutveckling och stärker nu sin position inom verksamhetsutveckling med fokus på logistik och IT i och med sammanslagningen med bolaget LearningWell Management Consulting AB.

Unik samverkan formar testbädd

NDHC vill bygga upp en unik testbädd i Värmland där man med framtidens informationsteknologi kan utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter med en nära koppling till akademi och näringsliv.

NDHC: Unik samverkan formar testbädd

NDHC vill bygga upp en unik testbädd i Värmland där man med framtidens informationsteknologi kan utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter med en nära koppling till akademi och näringsliv. NDHC har under våren gjort en omfattande behovsidentifiering för att identifiera generella utmaningar och gemensamma utvecklingsområden inom akademi, näringsliv och offentlig sektor vad gäller hur idé- och prototyptestning av digitala välfärdstjänster i offentlig sektor går till idag.