Nätjätten Zitius lägger Sveriges drift i Cygates moln

Sveriges största kommunikationsoperatör Zitius lägger IT-driften i ett privat moln hos Cygate. Zitius behövde ökad kapacitet, flexibilitet och förmåga att möta nya regelkrav till överskådliga kostnader. Efter en upphandling i konkurrens under våren valdes Cygate i juni utifrån kompetens, produktportfölj, pris och säkerhet.

Inspirationskväll och mingel med Sogeti

Under tisdag eftermiddag bjöd Sogeti in till en inspirerande kväll med föreläsningar om innovation och praktiska exempel på användandet av molnet och andra digitala fenomen.

Sogeti på internationella uppdrag i mittens rike

Sedan 1,5 år arbetar konsulter från Sogeti i Karlstad på uppdrag för ett stort känt svenskt bolag som etablerar en ny fabrik i Kina. Under 2015 och första halvåret av 2016 var det Bengt Löwenhamn och Christofer Reinholdsson som var på plats hos kunden. Från och med juli 2016 är det 4 st Karlstadkonsulter på plats. Förutom Christofer, som är fortsatt kvar så har leveransen även utökats med Johan Häger, Niklas Ivarsson och Andreas Bergman. Konsulterna stöttar kunden med att driftsätta och supportera kring ett MES-system (Manufacturing Execution System) som används i fabriken.

Anders Åslund – rådgivare i upphandlingsfrågor

Anders Åslund kommer under hösten att bidra som rådgivare inom upphandlingsfrågor i NDHC-projektet. Under projektets gång har det framkommit från både näringslivets och offentlig sektors sida att Lagen om Offentlig upphandling sätter käppar i upphandlings- och innovationsprocessen och därför ser vi att Anders kompetens och bakgrund kommer bli värdefull i processens fortsatta arbete.

Macforum talade om smartare IT-administration under Compare-seminarium

Hur kan man jobba smartare med sin IT-administration, höja säkerheten och frigöra tid? Detta talade Macforum om inför cirka 15 deltagare under ett frukostseminarium på Karlstad Innovation Park. 

JAMF Software Casper Suite är marknadens kraftfullaste verktyg för att styra flera enheter (iPhone, iPad och Mac) som är uppkopplade mot en organisation.