Globala trender pekar på behovet av en snabbare digital omvandling enligt CGI Global 1000

CGI presenterade nyligen resultatet av Global 1000, en årlig utblick som utförs av CGI genom att personligen intervjua över 1000 beslutsfattare från 10 branscher och 20 länder. Den övergripande slutsatsen är entydig då de globala marknadstrenderna nu samverkar och påskyndar behovet av genomgripande förändringar. Både privata och offentliga organisationer behöver accelerera förflyttningen från att driva separata kundinriktade digitala projekt till att genomföra en omfattande digital transformation av hela verksamheten.

Karlstadmästerskap i programmering – femte upplagan

Lördag den 8 oktober bjuder Datavetenskap vid Karlstads universitet in till den femte upplagan av Karlstadsmästerskap i programmering, som en del av de nordiska mästerskapen Nordic Collegiate Programming Contest.

Tävlingen sker i lag med upp tre personer, som ska lösa ett dussin uppgifter med programmering i C, C++, C#, Go, Java, Objective-C eller Python. En bra sammansättning består av en problemlösare, en kodare, och en matematiker, där alla bidrar till ett vinnande lag. Studenter, anställda, företagare, alla är välkomna.

Idéer kring den nya digitala arenan växer fram

Hur kan vi hjälpa små och medelstora företag, SMF, att växa? Och hur kan vi ICT-företag samverka kring nya tjänster som gör det lätt för dem att ta del av nya digitala lösningar? Vid den andra träffen i utformandet av en ny digital arena samlades ett femtontal Compare-företag för att idégenerera funktioner och innehåll. 

Från tanke till skiss i 4xdesigns andra träff

Den andra av totalt fyra gemensamma träffar gick av stapeln under torsdagen där grupperna började skissa fram ett utseende till digitala lösningar till personer med funktionsvariation för att hjälpa leva ett mer självständigt liv.

Nordic Medtests testportal nominerat till IT i vården priset


Björn Pettersson och Frank Grundin, Nordic Medtest

Dagens Medicin och Computer Sweden delar varje år ut IT i vården priset till aktörer inom vård och omsorg som använt digital hälsa till nytta för patienter och samhälle. En av de nominerade är den testportal som Nordic Medtest utvecklat i samband med kvalitetssäkringen av Elektronisk remiss mellan landstingen.

Case: Bildöverföringstjänst testades på vårdboende för effektivare möten

På grund av en ökad ohälsa, en åldrande befolkning och ökade krav från vårdtagare på bättre vård måste svensk sjukvård förändras för att kunna ges till flera, men detta till en lägre kostnad. Att digitalisera flera av vårdprocesserna kan vara lösningen på denna framtida samhällsutmaning. NDHC förprojekt har fokuserat på att titta på hur samverkan mellan näringslivet, akademin och offentlig sektor ser ut idag, och skapat ett antal case där de stora utmaningarna i samverkansarbete ligger.

iBiz solutions och Microsoft anordnar Integration summit 2016

Den 13 oktober är det dags för heldagseventet Integration Summit 2016 på Microsofts huvudkontor i Stockholm. Deltagarna kommer att få ta del av framtidens teknik och innovativa sätt att driva systemintegration, i molnet och on premises. Eventet arrangeras av Microsoft tillsammans med deras partner iBiz solutions i Karlstad. 

Nytt läsår och nya IT-studenter på Karlstads universitet

Många förstaårsstudenter deltog under den årliga IT-middagen som arrangeras av samverkansgruppen Snits, samverkan näringsliv och IT-studenter. IT-middagen är läsårets startskott för de aktiviteter inom Snits som arrangeras för att hjälpa studenter och företag att komma i kontakt.