Coromatic förvärvar bolag från Östersund

Nu förvärvar Coromatic Group Östersundsbolaget Attacus Power som en del i en tydlig tillväxtstrategi. Förvärvet gör att Coromatic nu blir 418 anställda och utökar sin position som nordiskt marknadsledande.

Attacus Power har funnits sedan 2010 och har sedan dess växt till att idag ha 63 anställda. Med en specialisering på individuellt anpassade anläggningar inom kraft och med en hög teknikkompetens in-house kompletterar de Coromatics erbjudande på samtliga marknader.

Attacus Power har sedan start varit en viktig aktör i branschen och med sitt speciella erbjudande passar de perfekt in i vår tillväxtstrategi. När vi nu ska bli både bredare och vassare kommer Attacus Power att vara en stark komponent, särskilt som vi redan delar både kultur och värderingar. Just det har vägt tungt i beslutet, säger Thomas Wunger, VD och landschef Coromatic Sverige.

Hans Ederwall, tidigare VD på Attacus Power, planeras att bli ansvarig för Coromatics svenska reservkraftserbjudande och att ingå i den svenska ledningsgruppen. Han kommer även att fortsätta leda fabriken på plats i Östersund.

Det här ger stora möjligheter, vi har stor potential som vi tack vare Coromatics nätverk nu får lättare att frigöra. Men förutom utvecklingsmöjligheterna för båda bolagen har vi också mycket gemensamt, det viktigaste är synen på starka kundrelationer och på att våra medarbetare också är vår starkaste tillgång, säger Hans Ederwall.

Attacus Power har tidigare ägts av Attacus Invest AB, där Per Nilsson är VD.

Coromatic har en stark position i Norden vilken kommer att trygga den fortsatta utvecklingen av företaget. Vi är övertygade om att Attacus Power med Hans Ederwall och hans kompetenta medarbetare kommer att bli en viktig del i Coromatics tillväxtplan. Vi är glada att det är just Coromatic som köper Attacus Power och önskar Coromatic med medarbetare all lycka i framtiden, säger Per Nilsson.

Relaterat innehåll