Coromatic: Årets Gröna Datorhall tillhör IKEA

IKEA presenteras som vinnare av Årets Gröna Datorhall, ett pris instiftat av Coromatic 2008 för att uppmuntra och belöna företag som arbetar aktivt för att minska datacenters negativa inverkan på miljön. Efter en anonym juryprocess tog IKEA hem segern med sin ”imponerande helhetsbild med ett grönt IT-perspektiv”.

Hösten 2013 startade ett effektiviseringsarbete för IKEAs två svenska datacenter, IT-naven för såväl Sverige som för Europa och vissa utomeuropeiska marknader, helt miljövänliga. I hallarna används förnybar energi i form av vind och vattenkraft, nu har det även installerats frekvensstyrda fläktar, energieffektiva köldbärarpumpar samt byggts in varma gångar som gör att datacentren under stora delar av året kan kylas med hjälp av frikyla. Men arbetet med IKEAs gröna datorhallar blir aldrig färdigt, grön IT ses istället som ett kontinuerligt arbete – något som var en viktig anledning till utmärkelsen ”Årets Gröna Datorhall 2013”.

Det är mycket glädjande att vårt arbete inom hållbarhet har uppmärksammats – särskilt som det är en av våra fyra hörnstenar inom IKEA globalt. Vi har som mål att använda 100 procent egenproducerad förnybar energi till alla våra verksamheter globalt år 2020, därför är även grön IT högprioriterat, säger Jan Wiberg, globalt datahallsansvarig på IKEA.

Juryprocessen, som var helt anonym tills vinnaren utsetts, gick ut på att sätta poäng på 8 på förhand uppgjorda nomineringskriterier. Vinnaren blev snabbt tydlig.

"Vi var helt överens i juryrummet och vinnaren var solklar. Att det är just IKEA som vann är otroligt roligt, deras långsiktighet och levande process för grön IT är beundransvärd. Det är särskilt kul när ett globalt företag väljer att centralisera sin IT-drift till Sverige och samtidigt går i bräschen för vad grön IT faktiskt innebär – ett aldrig sinande arbete", säger Thomas Wunger, VD på Coromatic.

Nomineringen har varit öppen för samtliga företag med datacenter i Sverige.

 

Relaterat innehåll