Bro Digital


Bro Digital: www.brodigital.se

 • Adress: Zakrisdalsvägen 26B, 653 42 Karlstad
 • Telefon: +46 54 56 72 98
 • Fax: +46 54 56 72 96
 • Epost: info@brodigital.se
 • Grundades och etablerades 2003
 • Har kontor i Karlstad
 • Antal anställda: 5-10

Bro Digital erbjuder digitalisering av arkivmaterial från papper, mikrofilm och mikrofiche - liksom konvertering av vanligt förekommande filformat till CAD.

Digitala arkiv: Vi har utrustning och kompetens att konvertera alla slags arkivmaterial till digitalt medium, från såväl papper som mikrofilm och mikrofiche, liksom konvertering av vanligt förekommande filformat till CAD. Det digitala materialet blir lättillgängligt och sökbart efter specifika behov.

Marknad: Vi har specialiserat oss på ritningar och andra dokument från energisektorn, med kunder som Vattenfall, Svenska Kraftnät och GE Energy. Genom GE har vi digitaliserat ca 500 000 dokument förKvaerner Turbin i Norge. Vi åtar oss även uppdrag från den offentliga sektorn, som digitalisering av sjukvårds- och personalhandlingar, protokoll och andra dokument.

Stora arkiv: Våra uppdrag omfattar oftast digital arkivering av stora mängder handlingar

Gamla dokument: Vi har stor erfarenhet av att arbeta med gamla dokument, som kan vara sköra eller skadade och som kräver reparation och varsam hantering. Efter vår bearbetning garanterar vi att den digitala kopian blir fullt läsbar alternativt bättre än originalet oavsett dokumentets ålder och status!

Bemanning: Vi kan utföra uppdrag på plats hos kund.  Varje uppdrag är unikt och vi förändrar vårt arbete utifrån uppdragens omfattning och  karaktär.

Arkivvård: Vi kan erbjuda rådgivning för att vårda och organisera olika slags arkiv.

Mikrofilm: Vi kan även erbjuda mikrofilm av originalhandlingar eller digitalt material för långsiktigt bevarande.

.....................................
Kundreferenser:

 • Vattenfall Eldistribution AB
 • GE Energy (Sweden) AB
 • GE Power Systems USA
 • Svenska Kraftnät AB
 • Landstinget i Värmland
 • Uppsala universitet