DigIT Värmland | Seminarier

Välkomna till DigIT Värmland - en mötesplats för leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland. DigIT Värmland - en heldag med inledande och avslutande trendspaningar och däremellan ett 40-tal seminarier inom åtta temaspår, ett 35-tal partners som utställare - och en middag med utdelning av priser till årets bästa digitala insatser. 

Seminarier i respektive temaspår med reservation för eventuella ändringar:

...............................
Digitala affärsmöjligheter & tekniktrender 1
| Spårvärd: Compare | Lokal: Plan 4 Zarah

...............................
Digitala affärsmöjligheter & tekniktrender 2 | Spårvärd: Compare | Lokal: Plan 4 Leander

...............................
Digitala risker/IT-säkerhet | Spårvärd: Karlstads universitet | Lokal: Plan 3 Nils Ferlin

...............................
Digital infrastruktur | Spårvärd: Region Värmland | Lokal: Plan 3 Fröding

...............................
Digitalt innanförskap | Spårvärd: Länsstyrelsen Värmland | Lokal: Plan 4 Fridolf Rudin

...............................
Digitala samhällstjänster (E-tjänster & E-förvaltning) | Spårvärdar: Karlstads kommun och Ett gemensamt e-samhälle i Värmland | Lokal: Plan 3 Kongressen

...............................
Digital vård och omsorg (E-hälsa) | Spårvärd: Landstinget i Värmland | Lokal: Plan 3 Erik Gustaf Geijer

...............................
Digital utbildning (Skola & Undervisning) | Spårvärd: Karlstads universitet | Lokal: Plan 3 Selma Lagerlöf


DigIT Värmland presenteras med stöd av:

GULDPARTNERS

SILVERPARTNERS

BRONSPARTNERS