DigIT Värmland | Program

Välkomna till DigIT Värmland - en mötesplats för leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland. DigIT Värmland - en heldag med inledande och avslutande trendspaningar och däremellan ett 40-tal seminarier inom åtta temaspår, ett 35-tal partners som utställare - och en middag med utdelning av priser till årets bästa digitala insatser. 

08:30-09:30 | Registrering och kaffe | Mingel bland utställarna >>
............................... 
09:30-09:45 | Inledning | Lokal: Plan 3 Kongressen
09:45-10:30 | Magnus Forsberg (Microsoft): Kan digitaliseringen skapa tillväxt och effektivisering på samma gång? >>
10:30-10:45 | Paus
............................... 
10:45-11:15 | Seminariepass 1 >>

11:15-11:45 | Kaffe | Mingel bland utställarna >>
...............................
11:45-12:15 | Seminariepass 2 >>

12:15-13:15 | Lunch | Mingel bland utställarna >>

............................... 
13:15-13:45 | Seminariepass 3 >>

13:45-14:15 | Kaffe | Mingel bland utställarna >>

...............................
14:15-14:45 | Seminariepass 4 >>

14:45-15:15 | Kaffe | Mingel bland utställarna >>

...............................
15:15-15:45 | Seminariepass 5 >>

15:45-16:00 | Paus
...............................

16:00-16:30 | Presentation av DigIT-priserna >> Lokal: Plan 3 Kongressen
16:30-17:30 | Teo Härén: Författare och talare som föreläser om kreativitet >>
...............................

17:30-18:30 | Förfest hos utställarna >>
18:30-22:00 | Middag med utdelning av DigIT-priserna >>
22:00-01:00 | Fest med underhållning >>

Med reservation för eventuella ändringar.


DigIT Värmland presenteras med stöd av:

GULDPARTNERS

SILVERPARTNERS

BRONSPARTNERS