DigIT Värmland | Partners/Utställare

Välkomna till DigIT Värmland - en mötesplats för leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland. DigIT Värmland - en heldag med inledande och avslutande trendspaningar och däremellan ett 40-tal seminarier inom åtta temaspår, ett 35-tal partners som utställare - och en middag med utdelning av priser till årets bästa digitala insatser. 

 • 08:30-09:30 | Registrering och kaffe | Mingel bland utställarna
 • 11:15-11:45 | Kaffe | Mingel bland utställarna
 • 12:15-13:15 | Lunch | Mingel bland utställarna
 • 13:45-14:15 | Kaffe | Mingel bland utställarna
 • 14:45-15:15 | Kaffe | Mingel bland utställarna
 • 17:30-18:30 | Förfest hos utställarna

Möt Digitala Värmland som visar vägen i den digitala omställningen = samlingsmonter i Digitala Torget (se nedan)

 • Länsstyrelsen Värmland: Vi presenterar den regionala digitala agendan med målen för den digitala omställningen.
 • Region Värmland: Vi samverkar kring eHälsa, bredbandsutbyggnad och arbetar med strategier för hur Värmland ska dra nytta av den digitala omställningen. 
 • Landstinget i Värmland: Vi visar vad landstinget kan bidra med när det gäller digitala vård- och hälsotjänster.
 • Karlstads kommun: Vi visar vad kommunerna kan bidra med när det gäller digitala samhällstjänster.
 • Ett gemensamt e-samhälle presenterar varför Värmland är en av föregångarna i Sverige vad gäller IT-samverkan mellan kommuner >>
 • Karlstads universitet: Vi visar vad forskningen kan bidra med för att nå målen i den regionala digitala agendan.
 • Compare: Vi visar vad näringslivet kan bidra med för att nå målen i den regionala digitala agendan.

Möt våra partners/utställare som visar vad de kan bidra med i den digitala omställningen = se monterplaceringar nedan

Digitala Torget: En samlingsmonter för Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Landstinget i Värmland,  Karlstads kommun/Ett gemensamt e-samhälle, Karlstads universitet och Compare.

 

Digitala Hörnan: Mötesplats för nätverkande och presentationer av föreningar och nätverk i Digitala Värmland.

   


DigIT Värmland presenteras med stöd av:

GULDPARTNERS

SILVERPARTNERS

BRONSPARTNERS