Start

2014-12-19
Wermland Software AB har bytt namn till Redpoodle Systems AB, har flyttat till nya lokaler i Karlstad Innovation Park och har...
2014-12-19
KK-stiftelsen har beviljat anslag till tre forskningsprojekt inom forskningsgrupperna Datavetenskap, Centrum för tjänsteforskning...
2014-12-18
Regionstyrelsen i Region Värmland har beviljat två miljoner kronor till Stiftelsen Compare Karlstad för projektet Nordic Digital...
2014-12-18
The Hour of Code -  en global satsning för att väcka skolelevers intresse för programmering - fick en bra start i Värmland....
2014-12-18
På Älvkullegymnasiet i Karlstad anordnades The Hour of Code med hjälp av elever och lärare på TIME-programmet. Det kom 31...
2014-12-18
Askås I&R och Säffle kommun startar tillsammans Kodakademin Säffle där barn och unga kan lära sig programmera. De första...
2014-12-18
QTEMA flyttar från Hammarö till Karlstads stadskärna där företaget nu återfinns på Herrgårdsgatan 6. "Vi delar lokaler med...