Start

2014-09-01
Urban Andersson (bilden) på Stretch i Karlstad kommer att delta på användarkonferensen Atlassian Summit 2014 som hålls i USA den...
2014-09-01
När fartyg med gods till och från Vänern via Göta älv får veta vilken hastighet de ska hålla för att slippa stopp i väntan på...
2014-08-29
Redpill Linpro tilldelades utmärkelsen Årets alumniföretag när Inova höll sin traditionsenliga alumniåterträffen för de företag...
2014-08-28
Inera AB (Sveriges landstings och regioners gemensamma bolag för samverkan inom e-Hälsa) och Nordic Medtest inom Landstinget i...
2014-08-28
Projektet "IT och Säkerhet i Inre Skandinavien" - ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm...
2014-08-28
EVRY har tecknat ett nytt avtal om leverans av det administrativa systemet VACS Light till Sandåsa Timber AB. Införandet av VACS...
2014-08-27
Styrelseakademien Värmland inbjuder Compare-företagen till Stora Styrelsedagen i Karlstad den 5 november kl 13:00-19:00 (ca) på...